Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
selasa 22 Agustus 2023, Ma’had Al-Jami’ah melaksanakan acara seminar pembekalan musyrif/ah Ma’had Al-Jami’ah pada angkatan ke-9.

acara tersebut dilaksanakan selam 2 hari yaitu selasa dan rabu tanggal 22-23 agustus 2023, hal ini bermaksud mengupgrade kembali dari pembina-pembina asrama.

kemudian kegiatan ini dikhususkan kepada musyrif/ah sekaligus pengaktifkan kembali program Ma’had Al-Jamiah, pembekalan dimaksud memberikan bekal atau tajdid (semangat) dalam membimbing dan menyambut kedatangan ,mahasiswa baru yang akan diasrama kan selama 2 semester.

Pembekalan tersebut diikuti oleh 75 peserta dan ikutserta para asatidz dan ustdzaath. dan dibuka secara resmi oleh rektor UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan yaitu bapak Dr.H. Muhammad Darwis Dasopang, M.Ag. dihadiri juga para pimpinan kampus seperti wakil rektor 2 dan 3 yaitu bapak Dr.Ikhwanuddin Harahap, M.Ag dan Bapak Dr. Anhar, M.A.

Dalam sambutan Rektor menyampaikan ” jadikan lah setiap moment yang kamu lalui itu berarti, dan buat dia bermamfaat untuk masa depan mu. pembekalan dan pengalaman ini tidak akan kamu dapatkan dibangku perkuliahan namun akan kamu kenang selalu jika kamu melakukannya dengan ikhlas ujar bapak Dr.H. Muhammad Darwis Dasopang, M.Ag.

selaras dengan bapak rektor direktur ma’had al-jami’ah juga menegeskan kepada para musyrif/ah agar tetap sabar dan ikhlas dalam menjalankan amanah yang diberikan guna melatih kepemimpinan dan manajemen diri sehingga terbiasa untuk kedepannya. selain dari menjaga bahasa juga melatih kita untuk public speking didepan orang banyak

diakhir pembekalan sekaligus dilaksanakan ikrar musyrif/ah sebagi tanda perjanjian untuk konsisten mengikuti aturan yang berlaku dima’had al-jami’ah UIN SYAHADA Padangsidimpuan.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *